Satış Sözleşmesi

Tüm alarose.com.tr müşterileri üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde - 1
TARAFLAR
1.1 / SATICI
Unvan : MCC Kozmetik A.Ş.
Adres : Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 102. Cad. No:14 Gümüşgün, 32730 Gönen, Isparta, Türkiye

Tel: +90 (246) 502 02 02
Faks : +90 (246) 224 25 96
E-posta: iletisim@alakozmetik.com
1.2 / ALICI
Adı/Soyadı/Unvan : alarose.com.tr Müşterisi
Adres : alarose.com.tr Müşteri Adresi
Telefon : alarose.com.tr Müşteri  Telefonu

alarose.com.tr alışveriş sitesine üye olan müşteri için kayıt sırasında kullanılan ve/veya güncellenen adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
Madde - 2
KONU
Is bu sözleşmenin konusu, SATICI ‘nın, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE - 3
SÖZLEŞME KONUSU ve ÜRÜN BİLGİLERİ
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

MADDE - 4
GENEL HÜKÜMLER
 4.1- ALICI, www.alarose.com.tr İnternet sitesinden SATICI ‘nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayetlerini iletebilecekleri makamlar vb. hususunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu, işbu ön bilgileri elektronik ortamda, gerek üye olurken yaptığı işlemler aşamasında gerekse sipariş onay formuyla birlikte sözleşmenin akdedildiği andaki aşamada teyit ettiğini kabul ve taahhüt eder.  
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
4.6- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7- Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 (üç) işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
4.8- SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.9- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 14 (on dört) gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICIYA bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.10- ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’ nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.
4.10.1- ALICI’ nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir.
4.10.2- Banka ALICI’ ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’ nın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’ nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICI’ nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir.
4.10.3- Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICI’NIN bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir.
4.11- Üyenin, Ala Rose kampanyalarının, Ala Rose ‘un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak, Ala Rose ‘a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen koşulları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Ala Rose kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının SATICI tarafından tespit edilmesi durumunda, SATICI 'nın kanundan doğan tüm haklarının saklı kalmasının yanında söz konusu işlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
4.12- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları kapsamı içerisinde gerekli onarımın yapılması için SATICI' ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.13- ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda ALICI, SATICI tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ALICI’ dan başkaca herhangi bir ön izin almaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/ veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/fax vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder.
ALICI dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, SATICI ’ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebini iletmesi yeterli olacaktır. SATICI vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip SATICI derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

MADDE - 5
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’ nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini gereği gibi ve zamanında ifa etmemesi, durumunda borçlar kanunu genel hükümler uyarınca, edimini yerine getirmeyen taraf, temerrüde düşmüş sayılacak olup; temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı sebep olmaksızın yerine getirilmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp; sözleşmenin ifa edilememesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı olacaktır.

MADDE - 6
CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICIYA faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI  ‘ya teslim edilen ürünün SATICIYA gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedelinin ALICI ‘nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslinin gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI ‘ya aittir.

MADDE - 7
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI  (tüketici) aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI ‘nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
- Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
- Tüketicinin/ ALICI ‘nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve/ya hızlı bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların/ ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler. (Her türlü kozmetik ürün ve işbu tanıma uygun olan her türlü ürüne yönelik sözleşmeler)
- Tüketici (ALICI) tarafından ambalajının açılmış olması şartı ile, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
- Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
- Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE - 8
YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında karşılanabilecek ihtilaflarda, değeri 2000 (iki bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 3000 (üç bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il (Isparta) tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Isparta Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ile Isparta İlindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI is bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.